SiteStar专业版更新日志

[ 150 主题 / 0 回复 ]

版主: xqf

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
全局置顶   设计师模式开版啦!!! shmc 2015-8-4 7/11089 袁楠 2016-7-5 11:26
全局置顶   发帖前必看!关于SiteStar论坛发帖的相关说明! admin 2010-4-14 0/64645 admin 2010-4-14 17:27
  版块主题   
  [2017-02-22]更新-部分微应用可以使用积分等 xujiaojiao 2017-2-22 0/114 xujiaojiao 昨天 17:14
  [2017-02-15]更新-新增时间轴插件等 xujiaojiao 2017-2-15 0/391 xujiaojiao 2017-2-15 17:14
  [2017-02-08]更新-优惠券同时间段可创建多张等 xujiaojiao 2017-2-8 0/380 xujiaojiao 2017-2-8 16:41
  [2017-01-18]更新-产品和文章插件优化等 xujiaojiao 2017-1-18 0/581 xujiaojiao 2017-1-18 16:51
  [2017-01-11]更新-底版,插件,后台部分优化 xujiaojiao 2017-1-11 0/597 xujiaojiao 2017-1-11 16:53
  [2017-01-04]更新-分销店铺增加关注公众号功能等 xujiaojiao 2017-1-4 0/638 xujiaojiao 2017-1-4 17:03
  [2017-01-03]更新-微小店新增角色管理和体验优化 xujiaojiao 2017-1-3 0/531 xujiaojiao 2017-1-3 17:40
  [2016-12-27]更新-站内搜索可设高度等 xujiaojiao 2016-12-27 0/679 xujiaojiao 2016-12-27 17:01
  [2016-12-20]更新-邮箱注册可认证邮箱,分销提现优化等 xujiaojiao 2016-12-20 0/681 xujiaojiao 2016-12-20 17:15
  [2016-12-13]更新-产品分类页面可设置seo等 xujiaojiao 2016-12-13 0/774 xujiaojiao 2016-12-13 16:52
  [2016-12-06]更新-新留言可将全部内容发送至邮箱等 xujiaojiao 2016-12-6 0/746 xujiaojiao 2016-12-6 16:31
  [2016-11-29]更新-可批量设置产品和文章的seo等 xujiaojiao 2016-11-29 0/894 xujiaojiao 2016-11-29 16:22

正在浏览此版块的会员