SiteStar专业版更新日志

[ 147 主题 / 0 回复 ]

版主: xqf

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
全局置顶   设计师模式开版啦!!! shmc 2015-8-4 7/10851 袁楠 2016-7-5 11:26
全局置顶   发帖前必看!关于SiteStar论坛发帖的相关说明! admin 2010-4-14 0/64468 admin 2010-4-14 17:27
  版块主题   
  [2017-01-18]更新-产品和文章插件优化等 xujiaojiao 2017-1-18 0/164 xujiaojiao 前天 16:51
  [2017-01-11]更新-底版,插件,后台部分优化 xujiaojiao 2017-1-11 0/327 xujiaojiao 2017-1-11 16:53
  [2017-01-04]更新-分销店铺增加关注公众号功能等 xujiaojiao 2017-1-4 0/440 xujiaojiao 2017-1-4 17:03
  [2017-01-03]更新-微小店新增角色管理和体验优化 xujiaojiao 2017-1-3 0/352 xujiaojiao 2017-1-3 17:40
  [2016-12-27]更新-站内搜索可设高度等 xujiaojiao 2016-12-27 0/501 xujiaojiao 2016-12-27 17:01
  [2016-12-20]更新-邮箱注册可认证邮箱,分销提现优化等 xujiaojiao 2016-12-20 0/516 xujiaojiao 2016-12-20 17:15
  [2016-12-13]更新-产品分类页面可设置seo等 xujiaojiao 2016-12-13 0/610 xujiaojiao 2016-12-13 16:52
  [2016-12-06]更新-新留言可将全部内容发送至邮箱等 xujiaojiao 2016-12-6 0/600 xujiaojiao 2016-12-6 16:31
  [2016-11-29]更新-可批量设置产品和文章的seo等 xujiaojiao 2016-11-29 0/753 xujiaojiao 2016-11-29 16:22
  [2016-11-22]更新-新增形状插件,会员自动升级等 xujiaojiao 2016-11-22 0/874 xujiaojiao 2016-11-22 16:56
  [2016-11-15]更新-走马灯优化等 xujiaojiao 2016-11-15 0/887 xujiaojiao 2016-11-15 16:55
  [2016-11-09]更新-新版留言上线 xujiaojiao 2016-11-9 0/892 xujiaojiao 2016-11-9 17:02
  [2016-11-01]更新-营销版产品列表增加悬停效果等 xujiaojiao 2016-11-1 0/942 xujiaojiao 2016-11-1 16:45
  [2016-10-25]更新-容器插件增加固定显示等优化 xujiaojiao 2016-10-25 0/898 xujiaojiao 2016-10-25 17:09

正在浏览此版块的会员